خانه/واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه پویش تهویه به عنوان اساسی ترین بخش واحد تولید ، نقش مهم و حیاتی در فرایند تولید را بر عهده دارد. که تا به امروز بسیاری از چالش‌ها و موارد پیش روی شرکت توسط این واحد رفع و کمک بسیاری به سیستم شده است. امروز سيستم R&D در قلب فعاليتهاي پویش تهویه جا دارد. عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام مند مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند. امروزه ديگر انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي مي گردد . بطوريكه ميزان اين سرمايه گذاري در سطح بنگاه و سطوح ملي كشورها روز به روز در حال افزايش است تا جائي كه ميزان سرمايه گذاري در اين بخش، شاخصي براي توسعه يافتگي بنگاهها و كشورهاي جهان بشمار مي­‌آيد که بر همین اساس پویش تهویه نیز سعی در توسعه این واحد کرده است تا همواره از روند ترقی و پیشرفت جا نمانده و با ایجاد نوآوری سعی در شکل گیری سیستمی پویا شود.