برج های خنک کننده

تعریف برج خنک کننده :

برج خنک‌کننده یا برج خنک‌کن وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌های خنک‌کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا پایین می‌آورند؛ البته باید در نظر داشت در برخی از برج‌های خنک‌کن با چرخه بسته که به برج خنک‌کن خشک مشهور هستند، کاهش دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکان‌پذیر است. برج خنک کننده  نوعی مبدل حرارتی است که درون آن در اثر برقراری تماس بین آب گرم و هوای خنک باعث پایین آمدن دمای آب گرم می شود. درون برج خنک کننده  هوایی که ترجیحا مقدار کمی رطوبت دارد در تماس با آب گرم قرار می گیرد. در چنین حالتی به دلیل وجود اختلاف انرژی و هم چنین گرادیان غلظت انتقال انرژی و جرم از آب به هوا صورت می گیرد. آب از فاز مایع تبخیر شده و به فاز بخار می رود و در اثر تبخیر مقداری انرژی را نیز به فاز گاز می برد، مقدار این انرژی بسیار بالاست و آن هم به دلیل بالا بودن گرمای نهان آب است. به این ترتیب در اثر تبخیر مقداری آب و خارج کردن گرما از فاز مایع دمای آب پایین می آید. لازمه انجام این فرایند این است که هوای مورد استفاده در برج دارای مقدار کمی رطوبت باشد، تا ظرفیت پذیرش آب تبخیر شده را داشته باشد.

اساس عملکرد برج خنک کننده

تعاریف Approch , Range و راندمان

مشخصه های برج خنک کننده

اساس عملکرد برج خنک کننده

برج خنک کننده تر جهت خنک کاری آب از محدوده دمای 5 الی 10 درجه سانتی گراد بیشتر از دمای خشک هوای محیط محل نصب تا حدود 3 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای تر هوای محیط محل نصب به صورت وسیعی در شاخه های مختلف صنعت از جمله تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد. البته خنک کاری آب از دماهای بالا 80 درجه سانتی گراد تا محدوده دمای مرطوب هوا نیز توسط برج خنک کننده امکان پذیر بوده و انجام می شود. در خصوص دماهای بالاتر استفاده از Dry Cooler (تولید دیگری از شرکت پویش تهویه) نیز توصیه می‌شود. در سیستم های تهویه مطبوع, برج خنک کننده مجموع انرژی جذب شده از اواپراتور چیلر به علاوه توان مصرفی کمپرسور را به محیط بیرون دفع می نماید.

اساس عملکرد برج خنک کننده

برج خنک کننده تر جهت خنک کاری آب از محدوده دمای 5 الی 10 درجه سانتی گراد بیشتر از دمای خشک هوای محیط محل نصب تا حدود 3 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای تر هوای محیط محل نصب به صورت وسیعی در شاخه های مختلف صنعت از جمله تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد. البته خنک کاری آب از دماهای بالا 80 درجه سانتی گراد تا محدوده دمای مرطوب هوا نیز توسط برج خنک کننده امکان پذیر بوده و انجام می شود. در خصوص دماهای بالاتر استفاده از Dry Cooler (تولید دیگری از شرکت پویش تهویه) نیز توصیه می‌شود. در سیستم های تهویه مطبوع, برج خنک کننده مجموع انرژی جذب شده از اواپراتور چیلر به علاوه توان مصرفی کمپرسور را به محیط بیرون دفع می نماید.

تعاریف فنی

شکل مقابل رابطه بین دمای آب و هوادر یک برج خنک کننده را نشان می دهد اختلاف دمای آب ورودی (َA) و آب خروجی (B) از برج خنک کن را محدود دمایی Range یا (A-B) و اختلاف دمای آب خروجی (B) از برج و دمای آب خروجی (B) از برج و دمای هوای مربوط محیط (C) ورودی به برج را محدوده دمایی Approach یا (B-C) می نامند.یکی از راه های به دست آوردن راندمان برج خنک کن را می توان توسط پارامترهایی چون : دماهای ورودی و خروجی آب و دمای مربوط مرطوب هوای ورودی به برج خنک کننده از معادله زیر به دست می آید:

تعاریف فنی

شکل مقابل رابطه بین دمای آب و هوادر یک برج خنک کننده را نشان می دهد اختلاف دمای آب ورودی (َA) و آب خروجی (B) از برج خنک کن را محدود دمایی Range یا (A-B) و اختلاف دمای آب خروجی (B) از برج و دمای آب خروجی (B) از برج و دمای هوای مربوط محیط (C) ورودی به برج را محدوده دمایی Approach یا (B-C) می نامند.یکی از راه های به دست آوردن راندمان برج خنک کن را می توان توسط پارامترهایی چون : دماهای ورودی و خروجی آب و دمای مربوط مرطوب هوای ورودی به برج خنک کننده از معادله زیر به دست می آید:

مشخصه‌های برج خنک کننده

برای تعیین عملکرد برج خنک کننده میتوان به دو مشخصه مهم برج خنک کننده یعنی پارامتر Kav / L و L / G اشاره کرد. که هر کدام شامل مفاهیم زیر می باشند :

پارامتر KaL / V با در نظر گرفتن دمای مرطوب هوا نسبت به L / G, ارتفاع محل نصب برج از سطح دریا و دمای آب ورودی و خروجی برج خنک کننده, برای هر پروژه و غالبا با کمک نرم افزار CTI قابل محاسبه می باشد می بایست اشاره نمود که پارامتر L / G برای یک برج با مشخصات ثابت, نسبت عکس با پارامتر Kav / L و هرچه نسبت L / G یک برج رشد کند(افزایش دبی آب در صورت کسر و یا کاهش حجم هوای ورودی به برج در مخرج کسر ), پارامتر Kav / L کاهش پیدا کرده و باعث راندمان برج خواهد شد.

مشخصه‌های برج خنک کننده

برای تعیین عملکرد برج خنک کننده میتوان به دو مشخصه مهم برج خنک کننده یعنی پارامتر Kav / L و L / G اشاره کرد. که هر کدام شامل مفاهیم زیر می باشند :

پارامتر KaL / V با در نظر گرفتن دمای مرطوب هوا نسبت به L / G, ارتفاع محل نصب برج از سطح دریا و دمای آب ورودی و خروجی برج خنک کننده, برای هر پروژه و غالبا با کمک نرم افزار CTI قابل محاسبه می باشد می بایست اشاره نمود که پارامتر L / G برای یک برج با مشخصات ثابت, نسبت عکس با پارامتر Kav / L و هرچه نسبت L / G یک برج رشد کند(افزایش دبی آب در صورت کسر و یا کاهش حجم هوای ورودی به برج در مخرج کسر ), پارامتر Kav / L کاهش پیدا کرده و باعث راندمان برج خواهد شد.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

  • 45265 – 021

طریقه نامگذاری و کدهای فنی برج های خنک کننده :

انواع برج های خنک کننده