توضیحات

ساختمان کمیته ملی المپیک

توضیحات

نوع دستگاه چیلر آبی
تعداد(دستگاه) دو
محل نصب تهران، خیابان سئول
نام پروژه کمیته ملی المپیک
ظرفیت(تن تبرید) 200
نام کارفرما