توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت

توضیحات

نوع دستگاه هوا رسان
تعداد(دستگاه) 10
محل نصب گلستان، شهرستان مينودشت
نام پروژه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت
ظرفیت دستگاه (CFM) 21391,20984,18482,18194,16338,16330,15960,15908,15156,15007
نام کارفرما