توضیحات

جناب آقای حق جو

توضیحات

نوع دستگاه فن کویل سقفی , چیلر هوایی
تعداد(دستگاه) 46 , 1
محل نصب شیراز، چهارراه زرگری
نام پروژه جناب آقای حق جو
ظرفیت(تن تبرید) 400,600,800, 30
نام کارفرما