توضیحات

شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیحات

نوع دستگاه چیلر آبی
تعداد(دستگاه) یک
محل نصب تهران، میدان امام خمینی
نام پروژه شرکت ارتباطات زیرساخت
ظرفیت(تن تبرید) 640
نام کارفرما