خانه/بخش حقوقی

بخش حقوقی

پویش تهویه از سال 1374 خورشیدی با گروه حقوقی خود، راهی را آغاز کرده که تا امروز نیز ادامه داشته است و شاید بتوان گفت این همکاری در تمام طول این مدت همواره به صورت دقیق, هم راستا و به طور تخصصی بوده است.راهی طولانی برای فائق آمدن به دو مشکل بزرگ. یکی، نابسامانی جستجوی علامت های تجاری و در نتیجه آن، بروز اشکالات عدیده در ثبت و محافظت از آنها و دیگری، سختی یافتن قانون و آرا و نظرات؛ که عصای دست اند برای وکیل و شرکتهای تجاری.کاستن از نابسامانی ضبط و ربط علامات تجاری نیاز به چند سال کار طاقت فرسا برای وارد کردن تمامی علامتهای ثبت شده داشت و لاجرم، طراحی و ساخت دستگاهی با کیفیت جهانی و دقیق، برای جستجو کردن و کنکاش در آنهاست.

گروه حقوقی پویش تهویه از پیوستن آگاهی حقوقی به ذهن طراحان و سازندگان صنعتی متولد شده است. این فقط یک دستگاه ساده نیست تا فقط نیازهای ساده را حل کند. این دستگاهی است تا کاربران خود را هرگز در تنگنا قرار نمیدهد؛ نیاز آنها را رفع و آنها را یاری می کند.