خانه/سرمایه ی انسانی

سرمایه ی انسانی

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه‌های هر سازمان بوده و شرکت پویش تهویه نیز با علم به این موضوع همواره در جذب نیروهای متعهد و ایجاد فضای پویا از طریق آموزش به پرسنل خود کوشا بوده و تلاش مستمر می‌نماید. اگرچه این روزها تولید مبنی ماشین آلات نسل چهارم می‌باشد ولیکن استفاده بهینه و صحیح از دانش و ماشین آلات روز نیاز به نیروی انسانی و متخصص و کارآمد دارد.