خانه/اخبار استخدام/استخدام 8 عنوان شغلی (00/02/20)

استخدام 8 عنوان شغلی (00/02/20)

واحد نیروی انسانی شرکت پویش تهویه در راستای جذب نیروهای فعال و با انگیزه اقدام به جذب نیرو در عناوین شغلی انباردار , مونتاژکار  , جوشکار CO2 , آرگون , نقره برنج و آهن , تکنسین برق , اپراتور CNC (فرز,پلاسما و هواگاز) ,  ورقکار ماهر , تراشکار , نقشه کش صنعتی می‌کند, بدیهی‌ست در صورت نیاز به عناوین شغلی مورد نظر با کلیک بر روی لینک هر عنوان به صفحه مورد نظر استخدامی وارد شده و بعد از مطالعه ویژگی‌ها, مشخصات شغلی نسبت به تکمیل کردن فرم مربوطه و یا تماس با شماره تلفن‌های 45265-021 داخلی 201 یا 202 خانم چگینی هماهنگی فرمایید.

 

عناوین شغلی

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز صفحه استخدام
1 انباردار آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
2 مونتاژکار آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
3 جوشکار (آهن -نقره برنج -آرگون – آهن – CO2) آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
4 تکنسین برق آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
5 اپراتور CNC (فرز – هواگاز و پلاسما) آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
6 ورقکار ماهر آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
7 تراشکار آقا طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام
8 نقشه کش صنعتی آقا/خانم طبق توضیحات در صفحه استخدام
رفتن به صفحه‌ی استخدام