خانه/لیست مشتریان

لیست مشتریان

شرکت پویش تهویه یکی از شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت دستگاه‌های تهویه مطبوع و سیستم‌های برودت صنعتی می‌باشد. این شرکت در سال 1374 خورشیدی تشکیل و تاکنون به صورت مستمر در این زمینه فعالیت نموده است.گروه صنعتی پویش تهویه به صورت مستمر درحال تحقیق و جمع‌آوری آخرین دست آوردها در سطح جهان بوده و با توجه نیاز کشور و فرهنگ مصرف کننده ایرانی و بکار بگیری و تلفیق هوش و ذوق هنر این کشور اقدام به بهینه سازی و تولید دستگاه‌های تهویه و تبرید و تجهیزات مرتبط با آن می‌نماید. امید آن است که در سایه خداوند متعال توفیق خدمت به هم نوع نصیب این مجموعه باقی بماند.

در ادامه شما می‌توانید با کلیک بر روی دکمه پایین لیست مشتریان شرکت پویش تهویه به تفکیک نوع دستگاه را دانلود و مشاهده کنید.

دانلود لیست مشتریان شرکت پویش تهویه