خانه/رزومه شرکت

رزومه شرکت

شرکت پویش تهویه یکی از شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت دستگاه‌های تهویه مطبوع و سیستم‌های برودت صنعتی می‌باشد. این شرکت در سال 1374 خورشیدی تشکیل و تاکنون به صورت مستمر در این زمینه فعالیت نموده است. گروه صنعتی پویش تهویه همواره درحال تحقیق و جمع‌آوری آخرین دست آوردها در سطح جهان بوده و با توجه نیاز کشور و فرهنگ مصرف کننده ایرانی و بکارگیری و تلفیق هوش و ذوق هنر این کشور اقدام به بهینه سازی و تولید دستگاه‌های تهویه و تبرید و تجهیزات مرتبط با آن می‌نماید. امید آن است که در سایه خداوند متعال توفیق خدمت به هم نوع نصیب این مجموعه باقی بماند.

در ادامه رزومه کاری شرکت به صورت استانی نمایش داده شده که با کلیک بر روی هر شهر پروژه‌های آن شهر برای شما به تفکیک نوع دستگاه نمایش داده خواهد شد.

رزومه شرکت پویش تهویه در ایران

( با کلیک بر روی هر استان به قسمت رزومه‌ی آن استان هدایت می‌شوید )

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان تهران

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان البرز

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان آذربایجان غربی

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان آذربایجان شرقی

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان خراسان رضوی

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان خراسان جنوبی

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان بوشهر

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان هرمزگان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان قزوین

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان زنجان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان کرمان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان سیستان و بلوچستان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان کرمانشاه

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان کردستان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان اصفهان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان فارس

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان قم

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان یزد

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان لرستان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان گیلان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان مرکزی

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان همدان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان مازندران

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان خوزستان

پروژه های انجام شده شرکت پویش تهویه در استان گلستان